ABK Bridge Vereniging Amsterdam
30 september 2015

Aller Beste Kollum (19) - Genieten

Bridgen is niet alleen een denksport waarin je je best doet om een goede prestatie neer te zetten. Het is ook een vorm van ontspanning. Zo kan ik genieten van fraai spel van de tegenstanders, ook al heb ik daardoor een nul te pakken. En als dummy geniet ik van wat partner mij allemaal voorschotelt. Ik wil u laten meegenieten wat hij onlangs deed.

We schrijven woensdag 26 augustus. Buiten hoost het van de regen en binnen rapen we, jawel, spel 13 op. Dat ligt zo:

13 N/Allen

 • V9632
 • 763
 • 95
 • HB4
 • H108
 • AHV852
 • H4
 • A9
 • A7
 • B104
 • AB63
 • 7653

 • B54
 • 9
 • V10872
 • V1082

Onder voortdurend passen van NZ mogen OW zelf uitzoeken hoe hoog ze willen bieden. De hartenfit is snel gevonden en ook het gezamenlijk puntentotaal. Azen vragen leert dat Oost er 2 heeft, waardoor West tot 11 topslagen kan tellen. Onder het motto “Oost heeft nog 2 punten, dat kan een slag opleveren” bied je slem. Maar nu komt het: 7 paren kozen voor 6, maar Rick koos voor 6SA. Noord moest starten en wilde absoluut geen slag cadeau doen, hij koos daarom voor harten.

Als de dummy opengaat, realiseert Rick zich waarom dit spel 13 is: wel 12 slagen in harten, maar niet in sans. Buiten klinkt een donderslag… Het lijkt erop dat de snit op ruiten vrouw goed moet zitten. Maar omdat er dan 13 slagen zijn in een hartencontract, moet je hopen dat die kaart fout zit! Rick gaat aan de slag en volgt een oude tip (van wie ook weer?): zet de buren onder druk door je lange kleur af te spelen. Op 6 hartenslagen mogen de tegenstanders kiezen wat ze weggooien, in dummy kunnen wel 3 klavertjes weg. Zuid mag 5 kaarten weggooien. Daar mogen geen 2 ruitentjes bij zitten, want dan ontwikkelt de leider een extra ruitenslag in dummy. En dus kan Zuid 1 ruitentje missen en 4 zwarte kaarten. Maar welke? Omdat Noord in het bieden een controlebod in klaver had gedoubleerd, besloot Zuid 3 klavers en 1 schoppen weg te doen. Noord koos voor 2 ruitens en een schoppen. Rick toonde toen aan hoe verkeerd die keuze was. Eerst incasseerde hij ruiten heer en zag dat Noord niet meer bekende. Toen kwam klaver aas waarop Zuid de vrouw moest inleveren. Met schoppen aas en schoppen heer werden Zuids laatste zwarte kaarten geëlimineerd. Ten slotte speelde Rick een kleine ruiten, gedoken in Oost. Zuid is ingegooid en moet in de ruitenvork terugspelen.

Het is allemaal niet waterdicht, maar de tegenstander weet dat ook niet. Daardoor kunnen onderweg fouten worden gemaakt. Het is de kunst daar dan weer optimaal van te profiteren. En als dat lukt, zit ik te genieten.

Jan van Bruchem


sluiten