ABK Bridge Vereniging Amsterdam
20 oktober 2017

Nieuwsbrief ABK, oktober 2017

Al weer een half jaar op streek. Het gaat hard. Via deze nieuwsbrief wil ik graag terugkijken en vooruitkijken. De onderwerpen: de toekomst van de vereniging, het Witte Huis, lopende verenigingszaken met onder meer lief- en leed en het sportieve deel.

De toekomst

Als bestuur zetten we de onder James ingezette lijn door. We onderzoeken actief kansen voor fusie, kostenreductie dan wel extra inkomsten. Maar ook onderzoeken we de weg naar zelfstandige groei. Een inspirerend idee, afkomstig uit ENPS-gelederen, is die van een denksportcentrum. Wij hebben daar positief belangstellend op gereageerd. Zoiets realiseren kost tijd. We zullen daarom op meer paarden moete wedden. Het Witte Huis is een pracht speellocatie, maar de huisvesting drukt zwaar op het budget. Vandaar dat het bestuur het idee van Bert de Rooij heeft omarmd om eens te polsen of de locatie van AFC uitkomst kan bieden. Enkele pluspunten: AFC heeft zelf een bridgevereniging, waardoor de voorzieningen er zijn. De locatie, op de hoek van de Beethovenstraat met de De Boelelaan, is goed bereikbaar voor fietsers en de automobilisten onder ons. Het eerste balletje is door Bert opgegooid bij AFC, maar eens kijken hoe het verder rolt…..

We hebben een eerste, prille stap gezet op weg naar zelfstandige groei. Heel recent is een uitnodiging uitgegaan naar werknemers van Booking.com om in te schrijven op een bridge-clinic. Deze is gepland op zondagmiddag 12 november aanstaande. We organiseren deze clinic samen met Ed Lommerse, die een bridgeschool heeft in Amsterdam. Waarom booking.com? Omdat hier een groep werknemers zit waarvan we denken dat die affiniteit met bridge heeft. Verder zijn het veel expats. Een groep die nog niet vertegenwoordigd lijkt in bridgend Nederland. We zien het als een try-out. De eerste deelnemer heeft zich gemeld!

 

Het Witte Huis

Door het faillissement van Alex hebben we sinds dit voorjaar een nieuwe uitbater. Hans Kreuning, bekend in de bridgewereld en ook uitbater van het nationaal bridgecentrum in Utrecht. De start is niet gelukkig geweest. Hogere prijzen, onervaren en ook minder persoonlijke bediening. Ook andere verenigingen waren niet onverdeeld gelukkig, bleek bij mijn kennismakingsrondje langs andere bridgeverenigingen. Inmiddels is er meer continuïteit in het personeel. Vriendelijk ook. Ook goed nieuws van het AED-front. Recent hierover gebeld met Hans, met positief resultaat. Hij voelt zich er voor verantwoordelijk dat het personeel met de apparatuur kan bedienen. Meer goed nieuws uit dat gesprek is dat Hans het Witte Huis beschikbaar heeft gesteld voor de clinic.

Lopende verenigingszaken

We hebben enkele nieuwe leden mogen begroeten. Dat is altijd goed nieuws. Peter Berkhout en Albert Lust zijn ABK 6 komen versterken dit jaar. Daarnaast verwelkomen we Adry Steur en Liesbeth Goris, die eerder tijdelijk lid was geworden, maar graag wil blijven spelen. Welkom nieuwe leden! Jammer is weer dat Beniamino met bridgen is gestopt. We hopen dat Wim spoedig een nieuwe partner vindt. Aaron Labovich, de bridgepartner van Liesbeth is weer teruggekeerd naar Canada. En fijn is dat Addy, na haar ongelukkige val begin dit jaar, enkele weken terug weer is aangeschoven aan de bridgetafel. In de categorie “ongelukkig vallen” noteren wij nu ook Joke (gebroken pols, maar wel gesignaleerd aan de bridgetafel) en Rien, die een gecompliceerde sleutelbeenbreuk heeft opgelopen. Spoedig herstel gewenst van ons allen! Verdrietig bericht ontvingen we over Ger Luckerhof. In verband met zijn gezondheid is het al even geleden dat wij hem op de clubavond mochten begroeten. Hij is opgenomen in een hospice. Per mail heeft Mieke jullie hier al over bericht met het verzoek een kaartje te sturen. Leo en Henk-Jan zijn bij hem langs geweest. Hij had al diverse kaarten ontvangen. Hij dankt de leden daarvoor en doet iedereen de hartelijke groeten.

Nadat Auke tijdens de ledenvergadering al had toegezegd lid te worden van de kascommissie, hebben we hem ook bereid gevonden nieuwsberichten op de website te zetten. Daarvan is de verslaglegging, inclusief een door Auke gemaakte rapportage over de interne viertallencompetitie, het tastbare bewijs. Dank Auke! Voor heel wat kopjes van onze site gold tot voor enkele dagen, dat er of niets, of gedateerde informatie in staat. Miep heeft inmiddels het nodige herstelwerk verricht. De rest pakken we ook op. Wat we toch wel node missen is een webredacteur. Het bestuur nodigt je uit om webredacteur te worden, zodat Auke lamme vingers krijgt van het uploaden van stukken!

De externe viertallencompetitie is weer gestart. We doen dit jaar met 8 teams mee. We zijn vertegenwoordigd in de 1divisie, 2e divisie, hoofdklasse en 1e klasse. Behalve ons eerste team, zijn alle andere teams gestart. De beste prestaties tot dusver zijn van ABK 5, als promovendus het hoogst genoteerde team in de hoofdklasse en ABK 6, de huidige nummer drie in de 1e klasse.

Tot slot helaas niet de leukste berichten uit het bestuur. Ronald heeft zijn werkzaamheden voor ABK neergelegd. De zorg voor zijn gezondheid komt nu op de eerste plaats. We hopen dat van harte dat de investering hierin beloond wordt. Daarnaast kijken we vast vooruit naar de Algemene Ledenvergadering komend jaar. Miep en Reinder hebben namelijk aangegeven geen nieuwe termijn na te streven. Spijtig, dat spreekt voor zich. Betekent wel dat we jullie allemaal vragen na te denken over een eventuele kandidatuur voor een van de functies, secretaris en lid.

Namens het bestuur,
Peer Rooijmans


sluiten