ABK Bridge Vereniging Amsterdam
28 juli 2020

Clubavond ook weer voor introducees

Afgelopen woensdag beviel het spelen in de zaal de aanwezigen (10 paren) erg goed. Iedereen vond het leuk elkaar weer te zien. Het was ook prima geregeld. Niet alleen speelden we aan tafels van 1,60x1,60 m maar ook had Pieter Peeters een speciaal schema waardoor alleen de O-W-spelers van tafel wisselden en volgde je de tafels 'met de klok mee'. Verder nam iedereen zijn of haar biedbakje mee. Kortom voor herhaling vatbaar en wat het bestuur betreft gaan we zo de komende weken door. We hopen natuurlijk dat het nieuwe normaal, niet eeuwigdurend is en we toch ook weer naar de situatie van voor corona terug kunnen. 

Een en ander heeft het bestuur het volgende doen besluiten.

We gaan voor onbepaalde tijd door met de huidige opzet in het Witte Huis. Er is ruimte voor 16 paren. We willen ook leden die met een introducé willen komen de kans geven te komen bridgen. Daarom passen we de inschrijving als volgt aan. Tot woensdag 12.00 uur van de betreffende speelavond genieten ledenparen voorrang bij inschrijving. Leden die met een introducé willen spelen kunnen zich elk moment aanmelden. Allen die niet geplaatst zijn krijgen woensdag voor 17.00 uur bericht. Laat bij voorkeur ook je 06-nummer achter bij de aanmelding. Dan kan er ook per Whatsapp worden gereageerd.

We gaan in de zaal verder met de butlercompetitie die we op Stepbridge zijn begonnen.


sluiten